Standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat alumiinia ja alumiiniseoksia sekä niistä valmistettuja tuotteita koskevat seuraavan tyyppiset standardit:

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: