Standardisointiryhmän toimiala kattaa sellaisten päältä ajettavien moottorilla varustettujen ajoneuvojen turvallisuusvaatimusten standardisoinnin, joita ei koske tyyppihyväksynnät. Tehonlähde voi olla polttomoottori tai sähkömoottori. Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. huvi- ja hyötykäyttöön tarkoitetut mönkijät, mikroautot, tasapainoskootterit, sähköpotkulaudat ja moottorikelkat. Standardisointiryhmän toimialue ei kata sellaisia kulkuneuvoja, jotka on tarkoitettu pelkästään kilpailukäyttöön.

Tekniset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: