31.01.2022

Pinnankarheuden merkintä on uudistunut

Teknisissä piirustuksista tuttu pinnankarheuden merkintä on muuttunut uuden standardin myötä. Muutos johtuu siitä, että pinnankarheuden oletusarvoista hyväksyntäsääntöä on muutettu. Taustalla on ajatus, että merkintätavan avulla oikea tulkinta voidaan tehdä ilman epäselvyyttä.

Uusitun pinnankarheusstandardin tunnus on SFS-EN ISO 21920-1:2021. Standardissa on kaksi muutakin osaa, mutta varsinainen merkintä ja sen käyttöä koskevat säännöt esitellään osassa 1. ISO 21920 kumoaa samalla edellisen pinnankarheusstandardin SFS-EN ISO 1302:2001.

Uudessa merkintätavassa tutun pinnankarheusmerkin kolmion päälle lisätään vaakaviiva. Hyväksyntäsääntö muuttuu ns. 16 %-säännöstä Tmax-säännöksi. Lyhyesti sanottuna Tmax tarkoittaa sitä, että yksikään mitatuista pinnankarheuden arvoista ei saa ylittää merkinnässä annettua raja-arvoa.

RSS Feed

Lue myös