Perusstandardit

Tärkeimmät standardit ja niiden niihin tutustumisen järjestys

Koneiden turvallisuussuunnittelun kannalta tärkeimmät standardit ovat:

Ne sisältävä turvallisuussuunnittelun perusteet — suunnitteluprosessin kuvauksen ja terminologian sekä perusvaatimustason, joka toimii yksityiskohtaisempien B- ja C-tyypin standardien vaatimusten lähtökohtana. Näiden standardien tuntemus on perusedellytys koneiden turvallisuussuunnittelun onnistuneelle suorittamiselle.

Ennen standardeihin tutustumista on kuitenkin tutustuttava vähintään seuraaviin konedirektiiviin 2006/42/EY liitteen I kohtiin:

Edellä mainittujen kohtien perusteella selviää, että riskin arviointi on aina tehtävä ja että riskin arvioinnin tulosten perusteella on aina ryhdyttävän tunnistettujen vaarojen aiheuttamien riskien pienentämiseen. Tässä vaiheessa A-tyypin standardit tulevat apuun kuvaamalla yksityiskohtaisemmin, miten riskin arviointi tehdään ja minkälaisia keinoja on olemassa riskin pienentämiseksi. Tärkeimpien standardien sopiva tutustumisjärjestys on seuraava:

Suunnittelun perusteet ja terminologia (SFS-EN ISO 12100)

Standardi SFS-EN ISO 12100 on koneiden turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet ja perusterminologian sisältävä A-tyypin standardi. Se on myös kaikkien muiden koneturvallisuusstandardien perusta.

Riskin arvioinnin tarkemmat periaatteet (SFS-ISO/TR 14121-2)

Tekninen raportti SFS-ISO/TR 14121-2 on standardin SFS-EN ISO 12100 käytännön soveltamista tukeva asiakirja, jossa esitellään riskin arvioinnin eri käytännön menetelmiä ja esimerkkejä. Raportissa on myös lisäopastusta standardin SFS-EN ISO 12100 turvallisuusperiaatteiden toteuttamiseen.

Koneiden sähkölaitteiston turvallisuus (SFS-EN 60204-1)

Standardi SFS-EN 60204-1 on koneiden sähkölaitteiston turvallisuusvaatimukset sisältävä B-tyypin standardi. Sähköturvallisuusvaatimusten lisäksi standardi sisältää koneen toiminnallisen turvallisuuden kannalta tärkeitä perusvaatimuksia säkhölaitteiston avulla toteutettavillle turvatoiminnolle ja koneen muille toiminnolle.

SFS-EN 60204-1:2018 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset

Palaa pääsivulle
Seuraavaksi: Yhdenmukaistetut standardit