Standardisointiryhmän toimialue kattaa tekstiiliteollisuuden koneiden eurooppalaiset ja kansainväliset standardit.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: