Standardisointiryhmän toimialue kattaa näyttämötekniikkaan liittyvät eurooppalaiset standardit.

Tekniset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: