Standardisointiryhmä seuraa ja vaikuttaa metsäkoneiden eurooppalaisiin ja kansainvälisiin turvallisuus- ja testausstandardeihin.

Standardisointiryhmä seuraa mm. seuraavia koneita ja laitteita:

Maatalouskoneita käsitellään standardisointiryhmässä SR 144 Maatalouskoneet.

Metsäkonestandardien tilannekatsaus (päivitetty 22.8.2023).

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: