Standardisointiryhmä seuraa ja vaikuttaa metsäkoneiden eurooppalaisiin ja kansainvälisiin turvallisuus- ja testausstandardeihin.

Standardisointiryhmä seuraa mm. seuraavia koneita ja laitteita:

Maatalouskoneita käsitellään standardointiryhmässä SR 144 Maatalouskoneet.

Metsäkonestandardien tilannekatsaus (päivitetty 28.2.2024).

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: