Standardisointiryhmä seuraa kuljetinjärjestelmien ja -hihnojen standardeja, jotka käsittelevät massa- ja kappaletavarakuljettimien, massatavaran säilytyksen sekä kassahihnojen turvallisuutta ja EMC-yhteensopivuutta.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: