Komitea seuraa ja vaikuttaa teollisuusventtiileitä koskevien standardien laadintaan.

Tiedosto: Teollisuusventtiilistandardisoinnin tilannekatsaus (päivitetty 2020-04-20)

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: