Komitea seuraa ja vaikuttaa teollisuusventtiileitä koskevien standardien laadintaan.

Tiedosto: Teollisuusventtiilistandardisoinnin tilannekatsaus (päivitetty 2020-11-12)

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: