Komitean standardisointialueeseen kuuluvat Cu-, Pb-, Zn- ja Ni-malmien sekä rikasteiden näytteenottoa, kemiallista analysointia ja fysikaalista testausta koskevat standardit. Lisäksi seurannassa on harvinaisiin maametalleihin liittyvä standardisointi sekä sulkeutuvien kaivosten hallinnoitiin kuuluva ISOn komitea.

Komitea osallistuu aktiivisesti uusien standardisointipyyntöjen muotoiluun muun muassa rikasteiden ja maametallien kierrätyksessä.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat: