Komitean standardisointialueeseen kuuluvat Cu-, Pb-, Zn- ja Ni-malmien sekä rikasteiden näytteenottoa, kemiallista analysointia ja fysikaalista testausta koskevat standardit. Lisäksi seurannassa on harvinaisiin maametalleihin liittyvä standardisointi sekä sulkeutuvien kaivosten hallinnoitiin kuuluva ISOn komitea.

Komitea osallistuu aktiivisesti uusien standardisointipyyntöjen muotoiluun muun muassa rikasteiden ja maametallien kierrätyksessä. Kansallinen komitea vaikuttaa myös uudessa ISO/TC 333 Lithium komiteassa, joka perustettiin 2020 kesällä Kiinan pyynnöstä.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat: