Kansallisen standardisointikomitean toimialueena on rakennusten lämmitysjärjestelmiä ja niiden tiettyjä komponentteja sekä LVI-automaatiota koskevaan standardisointiin osallistuminen. Standardit kattavat lämmönluovuttimien sekä lämmitysjärjestelmien toiminnalliset vaatimukset, terminologian, testaus- ja arviointimentelmät sekä tuotestandardit, mukaan lukien lämpimän käyttöveden tuotanto.

EU-lainsäädännöstä rakennusten lämmitysjärjestelmiä koskettavat eniten ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetus sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Rakennustuoteasetuksen alaisia standardeja on muutamia.

Tuotteen ekosuunnittelu- tai energiamerkintävaatimuksista voi etsiä tietoa ekosuunnittelu-infosta:

https://ekosuunnittelu.info

Valmiita harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja voi etsiä hakutoiminnolla hEN-helpdesk -sivustolta:

http://www.henhelpdesk.fi

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: