Komitea K198 seuraa eurooppalaista paperikoneiden ja painokoneiden standardisointia. Komitean laatimat standardit ovat C-tyypin koneturvallisuusstandardeja. Komitean CEN/TC 198 laatimat standardit on yhdenmukaistettu EUn konedirektiivin 2006/42/EY suhteen.

Komitean toimialueeseen kuuluvat seuraavien alueiden standardisointi: