Komitea seuraa ja vaikuttaa metsäkoneiden eurooppalaisiin ja kansainvälisiin turvallisuus- ja testausstandardeihin.

Komitea seuraa mm. seuraavia koneita ja laitteita:

Maatalouskoneita käsitellään komiteassa K 144 Maatalouskoneet.

Metsäkonestandardien tilannekatsaus (päivitetty 4.3.2021).

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: