Rakennustuotteet

Ajankohtaiset rakennustuotteiden SFS-uutuudet

Rakennustuotteiden eurooppalaisten standardien laadinta on jaettu Suomessa seuraaville SFS:n toimialayhteisöille:

 • METSTA - Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
 • RTT - Rakennustuoteteollisuus ry
 • SFS - Suomen Standardisoimisliitto
 • Liikennevirasto
 • YTL - Yleinen Teollisuusliitto
 • KT - Kemianteollisuus ry
 • MT - Muoviteollisuus ry
 • Metsäteollisuus ry
 • ÖKL - Öljyalan Keskusliitto ry
 • Rakennustuoteasetuksen alaiset standardit ovat uuden lähestymistavan mukaisia yhdenmukaistettuja standardeja, joiden tavoitteena on vastata yhdenmukaistamislainsäädännössä säädettyjä olennaisia vaatimuksia. Yhdenmukaistetuilla standardeilla varmistetaan, että tuote täyttää EU-lainsäädännössä vahvistetut olennaiset vaatimukset.

  Rakentamisen SFS-standardit ja muut julkaisut luetellaan seuraavassa SFS-luettelon ryhmässä: