Lainsäädäntö

Tällä sivulla on linkkejä kansallisiin säädöksiin ja EU:n säädöksiin. Linkitettyjen säädösten lähteet ovat:
  • kansalliset säädökset: Finlex, Ympäristöministeriö
  • EU:n säädökset: Eur-LEX, EU:n virallinen lehti ja Euroopan komissio (säädökset yleensä saatavilla kaikilla EU:n kielillä).

Kansalliset säädökset

EU:n säädökset

  • 305/2011 Rakennustuoteasetus (CPR)
  • 98/83/EY Juomavesidirektiivi
  • 93/38/ETY Erityisalojen julkisten hankintojen direktiivi
  • 96/57/EY Direktiivi kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusvaatimuksista
  • 92/75/ETY Direktiivi kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta
  • 2005/32/EY Direktiivi tuotesuunnittelun ympäristönäkökohdista (EuP)

Säädöstietokannat

Suomalaiset säädökset

Suomen säädöskokoelma löytyy FINLEX-tietokannasta:

EU:n virallinen lehti - EUOJ

Virallisessa lehdessä julkaistaan mm. valmisteilla oleva ja valmis lainsäädäädäntö (lehden L-sarja) sekä tiedonantoja ja ilmoituksia (lehden C-sarja).

EU-direktiivit, valmisteilla olevat direktiivit ja kansalliset määräykset

EUR-LEX -sivuston kautta löytyvät kaikki tärkeimmät EU:hun liittyvät viralliset asiakirjat (perussopimukset, lainsäädäntö, virallinen lehti, oikeuskäytäntö, tarjouspyynnöt jne.)

TRIS (Technical Regulation Information System)

Komission ylläpitämän TRIS-palvelun avulla voi seurata valmisteilla olevia kansallisia teknisiä määräyksiä, jotka laaditaan alueilla, joita ei ole harmonisoitu EU-tasolla.

TBT-tietokanta (Technical Barriers to Trade)

Komission ylläpitämä tietokanta WTO:n jäsenmaiden ilmoittamista kaupanesteistä.

Päivitetty viimeksi 02.10.2013