Rakennustuotteiden teemasivut

Tämä on METSTAn verkkojulkaisu, jonka tarkoituksena on koota yhteen standardisointiin ja lainsäädäntöön liittyvää rakennustuotteita käsittelevää julkista aineistoa. Kansallinen lainsäädäntö kattaa niin eurooppalaiset asetukset kuin kansallisesti implementoidun eurooppalaisen lainsäädännön (direktiivit). Standardit ovat työkaluja direktiivien ja asetusten vaatimusten täyttämiseksi.

Rakennustuoteasetus

EU.n rakennustuoteasetus (CPR) julkistettiin huhtikuussa 2012 ja se tulee korvaamaan rakennustuotedirektiivin (CPD) kokonaisuudessaan 1.7.2013. Rakennustuoteasetus on sellaisenaan jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, ja täten myös rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi. Tästä julkaisusta löydät myös rakennustuotteiden standardisointiin liittyvää tietoa. Yksityiskohtaista tietoa standardisoinnista saat liittymällä METSTAn kansallisiin standardisointikomiteoihin, ks. erityisesti standardisointialue Rakentaminen, talotekniikka ja infra.

Muita rakennustuotteisiin liittyviä direktiivejä ovat

  • erityisalojen julkisten hankintojen direktiivi
  • juomavesidirektiivi
  • energiankulutus kotitalouskäytön jäähdytyslaitteissa
  • energiankulutuksen ilmoitus kodinkoneissa.

Katso lisää kohdasta Lainsäädäntö.

Määräysten ja standardien tulkintaa helpottamaan olemme lisänneet aineistoa/linkkejä virallisista tulkinnoista.

Tähän julkaisuun liittyvää lisätietoa antaa Tuire Tommila.