Painelaitteisiin liittyviä linkkejä ja oppaita

Painelaitteiden turvallisuutta Suomessa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes.

Tukes-ohjeet

  • Painelaitteiden seuranta
  • P1-02 Painelaiterekisteri
  • P2-00 Painelaitteiden kunnonvalvonta
  • P1-99 Yksinkertaisiin painesäiliöihin liittyvät yhdenmukaistetut standardit

TUKES-oppaat ja esitteet

EU:n komission tietolähteet

Standardisointi

Päivitetty viimeksi 30.03.2016