Painelaitteisiin littyvää lainsäädäntöä

Tällä sivulla on linkkejä kansallisiin säädöksiin ja EU:n säädöksiin. Linkitettyjen säädösten lähteet ovat:
  • kansalliset säädökset: Finlex
  • EU:n säädökset: Eur-LEX, EU:n virallinen lehti ja Euroopan komissio (säädökset yleensä saatavilla kaikilla EU:n kielillä).

Kansalliset säädökset

Painelaitesäädöstö:

  • 869/1999 Painelaitelaki
  • 938/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista
  • 917/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä
  • 953/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta
  • 890/1999 Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista
  • 891/1999 Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista
  • 579/2000 Liikenneministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä

Muu aiheeseen liittyvät säädöstö:

EU:n säädökset