Painelaitteiden teemasivut

Tämä on METSTAn verkkojulkaisu, jonka tarkoituksena on koota yhteen standardisointiin ja lainsäädäntöön liittyvää painelaitteita käsittelevää julkista aineistoa.

Painelaitteita koskevat vaatimukset esitetään EU:n painelaitedirektiivissä (2014/68/EU), joka on ns. uuden lähestymistavan (New Approach) direktiivi, jonka käytännön soveltamisessa eurooppalaisilla yhdenmukaistetuilla standardeilla on keskeinen asema. Koska painelaitedirektiivi sisältää vain painelaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset, voi valmistaja tai muu markkinoille saattaja olettaa painelaitteen täyttävän direktiivin vaatimukset ko. standardin soveltamisalan osalta käyttämällä painelaitteen suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja standardeja.

Standardisoinnin osalta tämä julkaisu sisältää painelaitteisiin, teollisuusputkistoihin, painelaitemateriaaleihin ja hitsaukseen liittyvää tietoa. Lainsäädännön osalta julkaisuun on kerätty linkkejä voimassa oleviin eurooppalaisiin ja kansallisiin säädöksiin sekä näitä säädöksiä käsittelevään muuhun lisätietoon.

Yksityiskohtaista tietoa standardisoinnista saat liittymällä METSTAn kansallisiin komiteoihin. Ks. erityisesti Painelaitteet ja Painelaitemateriaalit -komiteat.

Lisätietoja: Ville Saloranta