5. SFS-standardien "Opastavat tiedot"

EN-standardit on vahvistettava kansalliseksi SFS-standardeiksi täysin samansisältöisinä eikä EN-standardeissa esitettäviä vaatimuksia saa muuttaa, täydentään tai poistaa. Kansallisiiin EN-standardit voimaansaattaviin standardeihin on kuitenkin mahdollista sisällyttää opastavia alaviitteitä ja opastavia liitteitä, jotka voivat sisältää standardin tekstin soveltamista tai ymmärtämistä tukevaa tietoa. Tällainen opastava liite (informative annex) nimetään SFS-standardeissa yleisesti nimellä "Opastavia tietoja".

MetSta ry:n toimialueeseen kuuluvien koneturvallisuuden A/B-standardien sekä merkittävimpien C-tyypin standardien uusiin painoksiin on lisätty liite "Opastavia tietoja", jossa on yhteenvetotietoa uuden ja vanhan painoksen suhteesta.

Koneturvallisuusstandardien uusien painosten liite "Opastavia tietoja" koostuu seuraavista vakio-otsikoista:

Opastavia tietoja

O.1 Standardin edellisen painoksen suhde tähän painokseen

Tässä kohdassa ilmoitetaan:

  • uuden ja vanhan painoksen teknisten vaatimusten vastaavuus (on identtinen tai ei ole identtinen)
  • mitä kansainvälista standardia uusi painos mahdollisesti vastaa (on identtinen tai lähes identtinen)
  • mitä muutoksia uuteen painoksen on tehty (luetelleen muutetut tai lisätyt kohdat, jos se on suinkin mahdollista).

O.2 Suomenkieliseen käännökseen tehdyt muutokset

Tässä kohdassa ilmoitetaan tarvittaessa mahdolliset käännökseen tehdyt muutokset (esim. terminologia, painovirheet).

O.3 Lisätietoja kohdassa 2 mainittavista viiteasiakirjoista

Tässsä kohdassa annetaan tarvittessa lisätietoja standardin kohdassa 2 mainittavista viiteasiakirjoista (lähinnä A/B-tyypin viitestandardien osalta), jos päiväämättömän viiteasiakirjan numerotunnus on muuttunut (esim. EN 292-1 ja EN 1050 ovat nykyisin EN ISO 12100). Lisäksi tässä kohdassa ilmoitetaan myös päivättyjen viiteasiakirjojen vastaavista muutoksista tai annetaan tiedoksi viiteasiakirjan uudemman painoksen tietoja.