4. Uusien painosten seurantapalvelu

Koneturvallisuusstandardien uusien painosten seurantapalvelussa seurattiin ja jaettiin tietoa uuteen konedirektiiviin 2006/42/EY ja kansalliseen koneasetukseen VNa 400/2008 liittyvistä ja vuosien 2008 ... 2010 aikana ilmestyneistä standardien uusista painoksista ja muista uusista standardeista.

Tähän palveluun liittyvät aihe- ja/tai standardikohtaiset artikkelit on julkaistu verkkojulkaisun kohdassa Artikkelit.

HUOM: Seurantapalvelun tilastojen päivitys on lopetettu 13.4.2010 tehtyyn päivitykseen.

Yhteenveto seurantapalvelusta

Kaikki uudet julkaistut painokset, pdf (tilanne 13.4.2010)
EN/SFS/ISO-standardien vastaavuus, pdf (tilanne 13.4.2010)

Tilastot

Julkaistuja standardeja: 547 kpl  (tilanne 13.4.2010)

Kuvaaja 1 Julkaistujen standardien kokonaislukumäärän kehity 2007-2010