2. Muutostyön periaatteet

Standardeihin tehtävät muutokset ovat – standardin aikaisemmasta sisällöstä ja myös sen laatineen komitean päätöksistä riippuen – kolmenlaisia (koskee CENin standardeja):
  1. Yksinkertaiset muutokset (Simple amendments, Type 1) ; esim. standardiin lisätään vain uusi direktiiviin 2006/42/EY viittaava liite Z, joka ei vaikuta standardin tekniseen (velvoittavaan) sisältöön tai tehdään vähäisiä muutoksia standardin velvoittavaan tekstiin
  2. Tekniset muutokset (Technical amendments, Type 2) ; esim. tehdään EN ISO-standardeille, jos muutos sisältää muutakin kuin vain uuden liitteen Z, tai jos standardin kohdan 2 velvoittavat viitteet muihin standardeihin päivitetään; EN ISO-standardien osalta työ pitäisi tehdä yhdessä ISOn kanssa, jotta standardien yhtäpitävyys voidaan säilyttää
  3. Standardin (täydellinen) uudistus (Revision, Type 3); on ollut suosituksena kaikille yli 4 vuotta vanhoille standardeille, jotka useimmiten ovat C-tyypin standardeja ja saattavat vaatia jo muutenkin normaalia päivitystä ja/tai joissa viitteet A/B-standardeihin ovat vanhentuneet; käytännössä tähän ryhmään kuulluvien standarden uudistustyön on pitänyt alkaa jo ennen uuteen konedirektiiviin liittyvää tarkistuskierrosta, jos standardi pitäisi saada julkaistua kesäkuuhun 2009 mennessä.

Kuva 2.1 — Standardien muutostavat ja prosentuaalinen arvio kuinka suuri osuus standardeista kuhunkin tyyppiin kuuluu

Komitean valitsema muutostapa (Type 1 … Type 3) vaikuttaa muutosehdotuksen käsittelytapaan CENin lausunto- ja äänestysmenettelyssä. Type 1- ja Type 2 -muutosten yhteydessä järjestetään poikkeuksellisesti vain yksivaiheinen ja yhdistetty lausunto- ja äänestyskierros (UAP), joka Type 1 osalta kestää 3 kuukautta ja Type 2 osalta 5 kuukautta. Type 3 uudistusten osalta lausuntokierrosmenettely on normaa (5 kuukauden lasuntokierros ja 2 kuukauden lopullinen äänestys). Jos Type 2 muutos liittyy EN ISO-standardiin, on käsittelymenettely tällöin kuitenkin ISOn sääntöjen mukainen normaali 2-vaiheinen menettely.

Edellä kuvatut muutostavat (Type 1 … Type 3) ovat vain CENin sisäisiä merkintäperiaatteita muutosprosessin hallitsemiseksi, eikä niitä merkitä muutosprosessin läpikäyneisiin uusiin julkaistuihin standardeihin tai standardien uusiin painoksiin.

Standardien uusissa painoksissa (kun kyseessä on Type 1 ja Type 2 muutos) sen sijaan kyllä erikseen osoitetaan omalla muutosmerkinnällä muutetut/lisätyt kohdat. Tämän lisäksi standardien uudet painokset voimaansaattavissa tärkeimmissä SFS-standardeissa käytetään opastavaa kansallista liitettä "Opastavia tietoja", jossa on tarkempi yhteenveto standardin uuden ja aikaisemman painoksen suhteesta sekä standardiin ja sen mahdolliseen käännökseen tulleista tärkeimmistä muutoksista