6. Tärkeimmät standardit

Tärkeimmät standardit ja niiden niihin tutustumisen järjestys

Koneiden turvallisuussuunnittelun kannalta tärkeimmät standardit ovat:

 • EN ISO 12100 "Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen"
 • ISO/TR 14121-2:fi "Riskin arvioinnin menetelmät ja esimerkit", sekä
 • EN 60204-1 "Koneiden sähkölaitteisto".

Ne sisältävä turvallisuussuunnittelun perusteet — suunnitteluprosessin kuvauksen ja terminologian sekä perusvaatimustason, joka toimii yksityiskohtaisempien B- ja C-tyypin standardien vaatimusten lähtökohtana. Näiden standardien tuntemus on perusedellytys koneiden turvallisuussuunnittelun onnistuneelle suorittamiselle.

Ennen standardeihin tutustumista on kuitenkin tutustuttava vähintään seuraaviin konedirektiiviin 2008/42/EY liitteen I kohtiin:

 • Liite I, Yleiset periaatteet; iteratiivisen riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen vaatimusten asettaminen ja liitteen I olennaisten vaatimusten soveltamisperiaatteet
 • Liite I, 1.1.2 Turvallistamisen periaatteet; riskin pienentämisessä käytettävien keinojen ensisijaisuus ja suunnittelussa tarkasteltavien koneen elinkaaren vaiheet.

Edellä mainittujen kohtien perusteella selviää, että riskin arviointi on aina tehtävä ja että riskin arvioinnin tulosten perusteella on aina ryhdyttävän tunnistettujen vaarojen aiheuttamien riskien pienentämiseen. Tässä vaiheessa A-tyypin standardit tulevat apuun kuvaamalla yksityiskohtaisemmin, miten riskin arviointi tehdään ja minkälaisia keinoja on olemassa riskin pienentämiseksi. Tärkeimpien standardien sopiva tutustumisjärjestys on seuraava:

 1. EN ISO 12100 kohta 4 "Riskin pienentämisen strategia" sekä standardin kuvat 1 ja 2; nämä osuudet sisältävät johdannon koneiden turvallisuussuunnitteluun
 2. EN ISO 12100 koko muu standardi riskin arvioinnista ja sen suorittamisesta
 3. ISO/TR 14121-2:fi sisältää riskin arvioinnin menetelmien kuvauksia ja esimerkkejä
 4. EN 60204-1 ja myös muut B-tyypin standardit: näitä standardeja tarvitaan riskin pienentämisen käytännön toteuttamiseen. EN ISO 12100 sisältää useissa tapauksissa näihin standardeihin johtavia viittauksia.

Katso myös verkkojulkaisun kohta » Standardisointi » Perusstandardit.

Suunnittelun perusteet ja terminologia (EN ISO 12100)

Standardi EN ISO 12100 on koneiden turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet ja perusterminologian sisältävä A-tyypin standardi. Se on myös ensimmäinen, alun perin vuonna 1991 ja tunnuksella EN 292 (osat 1 ja 2), julkaistu EU:n konedirektiiviin liittynyt standardi, joka on kaikkien muiden koneturvallisuusstandardien perusta. Aiemmin EN ISO 12100 oli jaettu kahteen osaan. Nykyinen painos sisältää nämä kaksi osaa sekä riskinarviointistandardin EN ISO 14121-1.

 • SFS-EN ISO 12100:2010 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen - Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010), fi/en

Riskin arvioinnin tarkemmat periaatteet (ISO/TR 14121-2)

EN ISO 12100 käytännön soveltamista tukeva raportti, jossa esitellään riskin arvioinnin eri käytännön menetelmiä ja esimerkkejä. Raportissa on myös lisäopastusta standardin EN ISO 12100 turvallisuusperiaatteiden toteuttamiseen.

 • ISO/TR 14121-2:2012 Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 2: Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä - Safety of machinery -- Risk assessment -- Part 2: Practical guidance and examples of methods (ISO/TR 14121-2:2012), 38 s. (HUOM. Suomenkielinen painos ilmestyy syksyllä 2012).

Koneiden sähkölaitteiston turvallisuus (EN 60204-1)

Standardin EN 60204-1 on koneiden sähkölaitteiston turvallisuusvaatimukset sisältävä B-tyypin standardi. Sähköturvallisuusvaatimusten lisäksi standardi sisältää koneen toiminnallisen turvallisuuden kannalta tärkeitä perusvaatimuksia säkhölaitteiston avulla toteutettavillle turvatoiminnolle ja koneen muille toiminnolle.

 • SFS-EN 60204-1:2006 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements, 216 s.
 • SFS-EN 60204-1/A1:2009 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements, 8 s.