Koneturvallisuuden standardeihin ja lainsäädäntöön liittyviä linkkejä ja oppaita

Koneturvallisuuden linkit

Säädökset

Konedirektiivi

Uusi konedirektiivi ja hissidirektiivin muutos 2006/42/EY:

Konedirektiivin 2006/42/EY muutokset ja korjaukset


Työvälineiden (kuten koneiden) turvallinen käyttö ja tarkastaminen:

Kansallinen käyttöasetus VNa 403/2008 (FINLEX)

ATEX-direktiivi

ATEX-direktiivin 2014/34/EU tekstit eri kielillä (EurLex)

Hissidirektiivi

Hissidirektiivin 2014/33/EU tekstit eri kielillä (EurLex)

Konedirektiiviin liittyvät yhdenmukaistetut standardit

Koneturvallisuuteen liittyvää kirjallisuutta, opastusta ja koulutusta

Uusi konedirektiivi

Käytössä olevat koneet ja niiden modifiointi

Koulutusta ja seminaareja

Kirjallisuutta

  • Sistema-keittokirja 1. Toiminnallisesta piirikaaviosta suoritustasoon – turvatoimintojen määrittäminen SISTEMAn avulla.  Ralf Apfeld, Michael Hauke, Michael Schaefer, Paul Rempel, Björn Ostermann Institute for Occupational Safety and Health of DGUV (IFA), Sankt Augustin. Versio 1.0, 2011. Suomennos Matti Sundquist, Sundcon Oy.

Muita koneturvallisuuteen liittyviä sivustoja

Riskinhallinnan työkaluja

Standardisointi

METSTAn toimialueet

Standardien haku, hankinta ja OnLine -luettelot

Standardisoinnin uutiset

Yleistietoa standardisoinnista


Säädöstietokannat

Suomalaiset säädökset

Suomen säädöskokoelma lyötyy FINLEX-tietokannasta:

EU-direktiivit, valmisteilla olevat direktiivit ja kansalliset määräykset

EUR-LEX -

EUR-LEX -sivuston kautta löytyvät kaikki tärkeimmät EU:hun liittyvät viralliset asiakirjat (perussopimukset, lainsäädäntö, virallinen lehti, oikeuskäytäntö, tarjouspyynnöt jne.)

Pre-LEX -sivuston avulla voi seurata lainsäädännön valmistelua EU:n toimielimissä (komissio, parlamentti, neuvosto). Sivuston kautta on pääsy EU-säädösten valmistelun eri vaiheissa esitettyihin kantoihin kronologisessa järjestyksessä (» esimerkkinä linkki konedirektiivin 98/37/EY uudistuksen tietoihin).

TRIS (Technical Regulation Information System)

Komission ylläpitämän TRIS-palvelun avulla voi seurata valmisteilla olevia kansallisia teknisiä määräyksiä, jotka laaditaan alueilla, joita ei ole harmonisoitu EU-tasolla.

TBT-tietokanta (Technical Barriers to Trade)

Komission ylläpitämä tietokanta WTO:n jäsenmaiden ilmoittamista kaupanesteistä.

EU:n virallinen lehti - EUVL

Virallisessa lehdessä julkaistaan mm. valmisteilla oleva ja valmis lainsäädäädäntö (lehden L-sarja) sekä tiedonantoja ja ilmoituksia (lehden C-sarja).

Yhdenmukaistetut standardit ja mandaatit

Ajantasalla olevat teknisiin määräyksiin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien luettelot löytyvät kootusti komission ylläpitämiltä sivilta. Myös SFS ylläpitää luetteloita kansallisesti EU-direktiiveihin liittyvistä yhdenmukaistetuista standardeista:

Komission tuote- ja sektorikohtaiset sivustot

Komission yritystoiminta ja teollisuus

Mekaaniset laitteet

Rakentaminen ja rakennustuotteet

Meriteollisuus:

Sähkölaitteet

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet (mekaaniset ja sähkölaitteet)

  Muita tietolähteitä

Kansalliset viranomaiset, laitokset ja muut tuitolähteet:


Päivitetty viimeksi 30.03.2016