Asiantuntija-artikkeleita koneturvallisuudesta ja ergonomiasta

MetSta ry:n koneturvallisuuden teemasivuilla julkaistaan koneturvallisuutta ja ergonomiaa käsitteleviä artikkeleita. Pääpaino artikkeleissa on koneturvallisuuden standardeissa sekä voimassa olevassa konedirektiivissä.

Artikkelien tarkoituksena on esitellä ja käsitellä koneturvallisuuden erityiskysymyksiä tai uusia standardeja hiukan syvällisemmin kuin pelkästään uutisluonteisesti. Artikkelien kirjoittajina toimivat koneturvallisuuden suomalaiset eri organisaatioita edustavat asiantuntijat.

Lue ja kommentoi!

Artikkelit on tarkoitettu paitsi tiedon levittämiseen sekä myös keskustelun herättämiseen. Voit halutessasi kommentoida artikkeleita tai esittää niihin liittyviä kysymyksiä meille sähköpostiosoitteeseen standard@metsta.fi.

Artikkelit

Koneturvallisuus

Uuden konedirektiivin muuttuneet turvallisuusvaatimukset (9.12.2008)
Koneiden yhdenmukaistettujen standardien ilmoitustapa remontin tarpeessa (16.3.2009)
Konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät (27.5.2009, päivitetty 16.4.2014)
Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät (22.6.2009)
Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus – miten sisältö ja toimitustapa muuttuu (25.11.2009)
Koneturvallisuuden standardien uudet painokset (19.3.2010)
Ohjelmistotyökalun Sistema käyttö koneiden turvatoimintojen suunnittelussa (12.4.2010)
Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa (23.4.2010)
Suojusten kytkentä koneen toimintaan (2.4.2013)
Turvalaitteiden passivoinnin turvallinen toteuttaminen (28.1.2014)

Ergonomia

Ylä- ja alaraajojen turvaetäisyydet uudessa standardissa EN ISO 13857 (16.3.2009)
Arviointimenetelmät kuumiin ja kylmiin pintoihin koskettamisen vaikutuksista (30.3.2010)
EN 1005-standardisarja, Ihmisen fyysinen suorituskyky osana koneiden ergonomisten riskien hallintaa (6.4.2010)
Millainen on ergonomian perusstandardi SFS-EN 614-1 "Ergonomiset suunnitteluperiaatteet" (13.4.2010)
Miten koneen käyttöön liittyvät työtehtävät suunnitellaan ihmisille sopiviksi: SFS-EN 614-2 (13.4.2010)
Miten työpisteet suunnitellaan ihmisen mittojen mukaisiksi (15.4.2010)
Periaatteita ja käytännön ohjeita käytettävyyden ja vuorovaikutuksen suunnitteluun: SFS-EN ISO 9241 –sarjan perusosat (10.8.2011)
Ergonomian, käytettävyyden, esteettömyyden ja näiden rinnakkaistermien merkitys ja kattavuus (21.2.2012)

Päivitetty viimeksi 06.05.2014