Koneturvallisuuden teemasivut » Riskinarviointilomake

Lomakepohja riskinarviointiprosessiin

METSTA on julkaissut excel-muotoisen riskin arviointiin soveltuvan lomakepohjan, joka perustuu standardiin SFS-EN ISO 12100:2010 ja tekniseen raporttiin SFS-ISO/TR 14121-2:2013. Lomakepohja on laadittu helpottamaan riskin arvioinnin aloittamista ja tarjoamaan vinkkejä ja hyviä menettelytapoja. 

Lomakepohja on tarkoitettu erityisesti PK-sektorille. Avoimena ja excel-muotoisena sitä on helppo jatkojalostaa yrityksen omiin tarpeisiin. 

Tässä lomakepohjassa käytettävä menetelmä soveltuu koneasetuksen (400/2008) tarkoittamille uusille koneille ja koneyhdistelmille. Taulukkoa voi soveltaa myös käytössä olevien koneiden riskien arviointiin ja modernisointitöihin. Lomake sopii muistilistaksi kartoitettaessa koneen riskejä.

On huomattava, että tämä mallipohja on vain yksi lähestymistapa ja riskin arviointi voidaan yhtä hyvin tehdä myös muunlaisia tekniikointa käyttäen. 

Mallipohjaan on sisällytetty riskinarvioinnin esimerkkinä pituusleikkurin muutamia vaaroja. 

Lue tarkemmat ohjeet lomakkeen saatesanoista.


Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja, METSTA
Päivitetty viimeksi 07.03.2017