METSTA » STANDARDISOINTIIN OSALLISTUMINEN KANNATTAA – CASE: LISÄÄVÄ VALMISTUS

STANDARDISOINTIIN OSALLISTUMINEN KANNATTAA – CASE: LISÄÄVÄ VALMISTUS

09.09.2016
Kansainvälisessä kaupankäynnissä ja teknologioiden kehittyessä standardien hyödyntäminen on olennaista uusien tuotteiden markkinoillepääsyn ja yrityksen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Alaan liittyvän standardisoinnin seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta suurimman hyödyn standardeista saa osallistumalla kansallisten standardisointikomiteoiden työhön.
Standardisointikomitean jäsenenä on mahdollista vaikuttaa laadintavaiheessa olevien standardien sisältöön, saa ensi käden tietoa tulevista standardeista ja niiden vaatimuksista sekä tärkeää taustatietoa standardien tulkintaa ja soveltamista varten. Tämä kaikki helpottaa oman yrityksen tuotteiden ja toiminnan sopeuttamista uusien standardien mukaiseksi hyvissä ajoin.
 
Tarkempaa tietoa standardisointityöhön osallistumisesta saat METSTAn nettisivuilta http://www.metsta.fi/osallistu/osallistuminen.php tai METSTAn asiantuntijoilta http://www.metsta.fi/METSTA/henkilokunta.php .

3D-tulostuksen standardisointi vauhdissa

Lisäävän valmistuksen eli tuttavallisemmin 3D-tulostuksen standardisointi käy tällä hetkellä kuumana. Suuret standardisointiorganisaatiot ISO, ASTM ja CEN tekevät yhteistyötä ja standardien laadinta on erittäin kansainvälistä ja monialaista, kun valmistajat, tutkimuslaitokset ja yliopistot ympäri maailman sopivat 3D-tulostuksen yhteisistä pelisäännöistä.

Tällä hetkellä lisäävään valmistukseen liittyen kuusi standardia on julkaistu ja yhdeksän on kehitteillä. Standardien kokonaisuus on suunniteltu siten, että standardit muodostavat kolme tasoa. Ylimmällä tasolla ovat yleiset periaatteet, jossa esitetään yleisiä käsitteitä ja vaatimuksia, jotka pätevät kaikkiin alan standardeihin. Keskitasolla ovat eri materiaali- tai prosessiluokkiin liittyvät standardit, kuten vaikkapa polymeerijauheiden standardi. Alimmalla tasolla ovat standardit, jotka liittyvät tiettyyn materiaaliin, prosessiin tai sovellukseen, kuten esim. lääketieteen osissa käytettäviin materiaaleihin.

Jo julkaistut standardit käsittelevät yleisiä periaatteita liittyen alan sanastoon, prosessiluokkiin, raaka-aineisiin, koemenetelmiin, datankäsittelyyn ja koordinaattijärjestelmiin. Uudet työkohteet puolestaan käsittelevät ostettujen osien vaatimuksia, standardikoekappaleita, muovipursotuksen laitteita ja raaka-aineita, rikkomatonta aineenkoetusta, funktionaalisten gradienttimateriaaliosien suunnittelua sekä jauhepetisulatuksen tiukkoja laatuvaatimuksia.

Tule mukaan vaikuttamaan lisäävän valmistuksen standardisointiin!

Haluaisiko yrityksenne olla etulinjassa vaikuttamassa näiden vielä laadintavaiheessa olevien standardien sisältöön ja sanamuotoihin, jotta ne soveltuisivat mahdollisimman hyvin yrityksenne toimialaan ja tuotteisiin? Vai jätättekö tämän mahdollisuuden kilpailijoille? Uudella, kansainvälisellä, nopeasti kasvavalla ja jatkuvasti muuttuvalla alalla tuotteiden turvallisuus, luotettavuus ja laatu ovat tärkeitä kilpailutekijöitä ja edelläkävijät saavuttavat parhaat tulokset. Jos kiinnostuit, ota yhteys METSTAAn.

Esimerkkinä jo valmistuneesta ja suomeksi käännetystä lisäävän valmistuksen standardista on sanastostandardi SFS-ISO/ASTM 52900:2016, joka määrittelee alaan liittyvän sanaston suomenkieliset termit. Ajan myötä osa näistä termeistä tullee käyttöön myös yleiskieleen, kun 3D-tulostus ja siihen liittyvä uutisointi lisääntyy.

Lokakuussa SFS:n verkkokaupasta ovat saatavilla myös uusimmat lisäävän valmistuksen standardit SFS-EN ISO 17296 (osat 2-4) sekä SFS-EN ISO/ASTM 52921. Tarkemmat tiedot standardeista ja niiden soveltamisalueista löydät alla.
Kaikki julkaistut standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta https://sales.sfs.fi/

Valmiit Euroopassa hyväksytyt kansainväliset standardit (SFS-EN ISO)

SFS-ISO/ASTM 52900 Materiaalia lisäävä valmistus. Yleiset periaatteet. Terminologia
Tämä kansainvälinen standardi vakiinnuttaa ja määrittelee materiaalia lisäävien valmistusmenetelmien (Additive Manufacturing, AM) yhteydessä käytettävät termit. Näillä tarkoitetaan lisäävillä menetelmillä kolmiulotteisia fyysisiä kappaleita tuottavia tekniikoita.
Termit on luokiteltu sovelluskohtaisesti. Uudet termit, joita ISO/TC 261 ja ASTM F42 tuottavat, sisältyvät tämän standardin tuleviin muutoksiin ja katselmuksiin.

SFS-EN ISO 17296-2 Additive manufacturing -- General principles  -- Part 2: Overview of process categories and feedstock (julkaistaan lokakuussa 2016)
This part of ISO 17296 describes the process fundamentals of Additive Manufacturing (AM). It alsogives an overview of existing process categories, which are not and cannot be exhaustive due to thedevelopment of new technologies. This part of ISO 17296 explains how different process categoriesmake use of different types of materials to shape a product’s geometry. It also describes which type of material is used in different process categories. Specification of feedstock material and requirementsfor the parts produced by combinations of different processes and feedstock material will be given insubsequent separate standards and are therefore not covered by this part of ISO 17296. This part of ISO 17296 describes the overreaching principles of these subsequent standards.

SFS-EN ISO 17296-3 Additive manufacturing -- General principles  -- Part 3: Main characteristics and corresponding test methods (julkaistaan lokakuussa 2016)
This part of ISO 17296 covers the principal requirements applied to testing of parts manufactured by additive manufacturing processes.
This part of ISO 17296
— specifies main quality characteristics of parts,
— specifies appropriate test procedures, and
— recommends the scope and content of test and supply agreements.

This part of ISO 17296 is aimed at machine manufacturers, feedstock suppliers, machine users, part
providers, and customers to facilitate the communication on main quality characteristics. It applies
wherever additive manufacturing processes are used.
SFS-EN ISO 17296-4 Additive manufacturing -- General principles  -- Part 4: Overview of data processing (julkaistaan lokakuussa 2016)
This part of ISO 17296 covers the principal considerations which apply to data exchange for additive
manufacturing. It specifies terms and definitions which enable information to be exchanged describing
geometries or parts such that they can be additively manufactured. The data exchange method outlines
file type, data enclosed formatting of such data and what this can be used for.

This part of ISO 17296
— enables a suitable format for data exchange to be specified,
— describes the existing developments for additive manufacturing of 3D geometries,
— outlines existing file formats used as part of the existing developments, and
— enables understanding of necessary features for data exchange for adopters of the International
Standard.

This part of ISO 17296 is aimed at users and producers of additive manufacturing processes and
associated software systems. It applies wherever additive processes are used, and to the following fields
in particular:
— production of additive manufacturing systems and equipment including software;
— software engineers involved in CAD/CAE systems;
— reverse engineering systems developers;
— test bodies wishing to compare requested and actual geometries.
SFS-EN ISO/ASTM 52921 Standard terminology for additive manufacturing -- Coordinate systems and test methodologies (julkaistaan lokakuussa 2016)
This terminology includes terms, definitions of terms, descriptions of terms, nomenclature, and acronyms associated with coordinate systems and testing methodologies for additive manufacturing (AM) technologies in an effort to standardize terminology used by AM users, producers, researchers, educators, press/media, and others, particularly when reporting results from testing of parts made on AM systems. Terms included cover definitions for achines/systems and their coordinate systems plus the location and orientation of parts. It is intended, where possible, to be compliant with ISO 841 and to clarify the specific adaptation of those principles to additive manufacturing.
NOTE 1—The applicability of this standard to cladding has to be evaluated. Discussions are under progress.
NOTE 2—Non-cartesian systems are not covered by this standard.
This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.


Laadinnassa olevat Euroopassa hyväksyttävät kansainväliset standardit (SFS-EN ISO)

prEN ISO 52915 Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016) This International Standard provides the specification for the  Additive Manufacturing File Format (AMF), an interchange format to address the current and future needs of additive manufacturing technology. The AMF may be prepared, displayed and transmitted provided the requirements of this specification
are met. When prepared in a structured electronic format, strict adherence to an extensible markup language (XML)[1] schema is required to support standards-compliant interoperability.

A W3C XML schema definition (XSD) for the AMF is available from ISO from http://standards.iso.org/iso/52915 and from ASTM from www.astm.org/MEETINGS/images/amf.xsd. An implementation guide for such an XML schema is provided in Annex A.

It is recognized that there is additional information relevant to the final part that is not covered by the current version of this International Standard. Suggested future features are listed in Annex B. This International Standard does not specify any explicit mechanisms for ensuring data integrity, electronic signatures and encryptions.

Laadinnassa olevat kansainväliset standardit, joiden eurooppalaista hyväksyntää ei ole vielä aloitettu (ISO)

ISO/ASTM DIS 52901 Additive manufacturing -- General principles -- Requirements for purchased AM parts This standard covers the definition and communication of requirements for purchased parts made by additive manufacturing. The standard is intended to enable efficient and unambiguous communication between part providers and customers of parts made by additive manufacturing to ensure that the resulting part meets the customer’s requirements. The standard is intended to be used by part providers and/or customers of parts made by additive manufacturing.

The standard specifies the elements to be exchanged between the customer and the part provider at the time of the order, including the customer order information, part definition data, raw material requirements, final part characteristics and properties, inspection requirements, and part acceptance methods. This standard is a top-level standard in the hierarchy of additive manufacturing standards in that it is intended to apply to parts made by any additive manufacturing process and any material type. The standard allows for different requirements based on the classification of the criticality and expected end use of the parts made by additive manufacturing.

Users of this standard are recommended to use this document as a basis for obtaining parts made by additive manufacturing that meet minimum acceptance requirements. More stringent user requirements may be met through addition of one or more supplementary requirements at the time of the order.

ISO/ASTM NP 52902 Additive manufacturing -- General principles -- Standard test artifacts

ISO/ASTM DIS 52903-1 Additive Manufacturing -- Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials  -- Part 1: Feedstock materials
This standard describes a method for defining requirements for plastic materials used in extrusion based additive manufacturing processes. Materials include unfilled, filled, special additives (e.g. flame retardants, stabilizers, etc.) and reinforced plastic materials suitable for processing into parts. Processes include all material extrusion based additive manufacturing processes.

This specification is intended for use by manufacturers of materials and/or plastic parts using
material extrusion based additive manufacturing. This specification also applies to plastic materials manufacturers providing feedstock to be used in extrusion based additive manufacturing processes.

ISO/ASTM DIS 52903-2 Additive Manufacturing. Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials. Part 2 process. equipment

ISO/ASTM NP 52905 Additive manufacturing -- General principles -- Non-destructive testing of additive manufactured products

ISO/ASTM DIS 52910 Standard Practice -- Guide for Design for Additive Manufacturing
This guide is applicable during the design of all types of products, devices, systems, components, or parts that are to be fabricated by any type of additive manufacturing (AM) system. This document is meant to serve primarily as guidance and best practices when using AM in product design. These guidelines help determine which design considerations can be utilized in a design project or that can be utilized to take advantage of the capabilities of an AM process. General guidance and identification of issues are supported, but specific design solutions and process-specific or material-specific data are not supported. The intended audience comprises three populations of users:

1.1.1 designers who are designing products to be fabricated in an AM system and their managers,
1.1.2 students who are learning mechanical design and computer-aided design, and
1.1.3 developers of AM design guidelines and design guidance systems.
1.2 SI units will be used throughout this standard.
1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use.
It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.
ISO/NP TR 52912 Design of functionally graded additive manufactured parts

Lisätietoja lisäävän valmistuksen standardisoinnista: Ville Saloranta